CALDWELL GUN CLUB SEPTEMBER 7, 2013
TROPHY SHOOTERS NAME – TIE RESULTS SCORE
EVENT 1 SINGLES CHAMPION JOHN KEPPINGER 100
29 ENTRIES AA CLASS JIM FULTZ 97
A CLASS CHESTER CARTER 99
B CLASS CAL KIDNEY 96
S/O RONALD STOLTENBERG 96 WINNER
C CLASS BILL GROFF 88
D CLASS SHARA HINDMAN 93
LADY LIZ HARRIS 94
JUNIOR STEVEN JAMES 93
EVENT 2 DOUBLES AA CLASS JIM FULTZ 97
23 ENTRIES A CLASS THOR FIN-KELSON 93
B CLASS CHESTER CARTER 92
S/O CODY HINDMAN 92 WINNER
C CLASS RONALD STOLTENBERG 86
D CLASS SHARA HINDMAN 89
VET RICHARD WEHREN 86
EVENT 3 HANDICAP CHAMPION DAVID POSELEY 96 WINNER
28 ENTRIES S/O JOHN KEPPINGER 96
18-21.5 YDS SHARA HINDMAN 94
22-24.5 YDS GENE HUNT 93
S/O RONALD STOLTENBERG 93
NORMAN FOSTER 93 WINNER
25-27 YDS JOHN KEPPINGER 96
VET RONALD STOLTENBERG 93
LADY LIZ HARRIS 93
JUNIOR STEVEN JAMES 89
HIGH OVER ALL CHAMPION JIM FULTZ 282
AA CLASS JOHN KEPPINGER 275
DAVID POSELEY 275
A CLASS CHESTER CARTER 278
B CLASS RONALD STOLTENBERG 275
CODY HINDMAN 275
C CLASS NONE SHOOTING
D CLASS SHARA HINDMAN 276